Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2021-31/12/2022 TARİHLERİ ARASI 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ HİZMET ARACI KİRALANMASI İŞİ

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2021-31/12/2022 TARİHLERİ ARASI 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ HİZMET ARACI KİRALANMASI İŞİ

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2021-31/12/2022 TARİHLERİ ARASI 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ HİZMET ARACI KİRALANMASIhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/3830 
1-İdarenin 
a) Adı  : SGK UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi  : Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı No:164 64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK 
c) Telefon ve faks numarası  : 2762273914 - 2762241223 
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı  : UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2021-31/12/2022 TARİHLERİ ARASI 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ HİZMET ARACI KİRALANMASI 
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 
01/02/2021-31/12/2022 TARİHLERİ ARASI TEKNİK ŞARTNAMEDE ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YAKITI VE SÜRÜCÜSÜ İDAREYE AİT 1 ADET HİZMET ARACI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde  
ç) Süresi/teslim tarihi  : İşe başlama tarihi 01.02.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2022 
d) İşe başlama tarihi  : 01.02.2021 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 15.01.2021 - 11:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ-DESTEK HİZMETLERİ SERVİSİ 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtenson durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahiportağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malimüşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde her türlü araç kiralama ve çalıştırma (iş makineleri hariç) işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık