Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ VE İŞLETME PAZARLAMA

UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ VE İŞLETME PAZARLAMA MESAHA İŞLERİ, ODUN DIŞI ÜRÜNLER VE HİZMET İŞLERİ TEKNİK DENETİM VE KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ VE İŞLETME PAZARLAMA

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı İşletme Şefliklerinde Silvikültür İşleri Ve İşletme Pazarlama Mesaha İşleri, Odun Dışı Ürünler Ve Hizmet İşleri Teknik Denetim Ve Kontrolörlük Ve Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/211722
1.İdarenin
a)Adı: Orman İşletme Müdürlüğü - Uşak Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi:Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:92 64100 UŞAK/MERKEZ/UŞAK
c)Telefon ve Faks Numarası: 0276 2270038-2762230190
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Hizmet Alımın
a) Adı: Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı İşletme Şefliklerinde Silvikültür İşleri Ve İşletme Pazarlama Mesaha İşleri, Odun Dışı Ürünler Ve Hizmet İşleri Teknik Denetim Kontrolörlük Ve Danışmanlık
b) Niteliği, türü ve miktarı: 7 ay süresince, 1.440,00ha sahada gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakımı ve koruya tahvil işleri ile 11.800,00 m3 işleme paz. mesaha işi, 1.520,00 ha sahada Odun Dışı Bitkisel Ürünler Envanter Ve Plan İşleri teknik kont. ve danışmanlık işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şeflikleri.
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 7(yedi) aydır.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a)İhale ( son teklif verme) tarih ve saati: 11.05.2020-11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Uşak Orman İşletme Müdürlüğü (Toplantı Salonu)-Misafirhane Yanı
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterleriyle fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil,izin,ruhsat v.b) belgelerin karşılığı ve ihale ilanının yayınlandığı yılı içerisinde, büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, orman mühendisleri odasından alınmış “Serbest ormancılık / Orman Ürünleri / Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 sayılı kanuna ait mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgesini yeterlilik belgesi tablosunda belgeye ait ayırt edici bilgileri vererek beyan etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu  alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Ormancılık Mühendislerinin 5131 sayılı kanunun 4. maddesinde belirlenen faaliyet konuları ve 5: maddesinde belirtilen hak, yetki ve sorumluluklar kapsamında yaptıkları danışmanlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer husular: İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Mühendislik Hizmetleri/0,78 aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık