Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

UŞAK MERKEZ BİR EYLÜL İLKOKULU VE CUMHURİYET İLKOKULU ONARIM İŞİ İLE BÖLME ÖĞRETMEN HÜSEYİN CAHİT İLKOKULU KOMPANZASYON SİSTEMİ KURULUM İŞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK MERKEZ BİR EYLÜL İLKOKULU VE CUMHURİYET İLKOKULU ONARIM İŞİ İLE BÖLME ÖĞRETMEN HÜSEYİN CAHİT İLKOKULU KOMPANZASYON SİSTEMİ KURULUM İŞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Merkez Bir Eylül İlkokulu Ve Cumhuriyet İlkokulu Onarım İşi İle Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit İlkokulu Kompanzasyon Sistemi Kurulum İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/362345
1.İdarenin
a)Adı: UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi: ÜNALAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
c)Telefon ve Faks Numarası: 276 2231270 – 276 2120934
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Mal Alımının
a)Adı: Uşak Merkez Bir Eylül İlkokulu Ve Cumhuriyet İlkokulu Onarım İşi İle Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit İlkokulu Kompanzasyon Sistemi Kurulum İşi 
b)Niteliği, Türü ve Miktarı: 1Kalem (Elektrik-Makine-İnşaat)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Uşak Merkez Bir Eylül İlkokulu , Cumhuriyet İlkokulu ile Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit İlkokulu
ç)Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzanlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3.İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.07.2020-10.00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Uşak İl Özel İdaresi Elektronik İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat .
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin. tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin P oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de de yer alan Benzer İş Gruplarından (D) Grubu Elektrik İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N)  :1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık