Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Torba Kömür Alımı 300 Ton (10-18 Torba 4700 Kalori), 350 Ton (10-18 Torba 6000 Kalori) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/332183

1.İdarenin

a)Adresi: Muharremşah Köyü Hacım Sultan Caddesi No: 2 64100 UŞAK MERKEZ / UŞAK

b)Telefon ve Faks Numarası:  276 234 02 34 - 276 234 02 33

c)Elektronik Posta Adresi: ab83904@adalet.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Yapım İşinin

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 350 Ton 10-18 Torba Kömür 6.000 kalori, 300 Ton 10-18 Torba Kömür 4.700 Kalori, alt ısı değerinde torbalanmış kömür alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Ambar Deposu.

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanması ile Altmış gün içinde peyder pey alınacaktır.

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Muharremşah Köyü Hacım Sultan Caddesi No: 2 UŞAK (İş yurdu Ek Bina Salonu)

b)Tarihi ve Saati: 22.08.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,  ruhsat ve  faaliyet belgesi veya belgeler;

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış olan kömür satış izin belgesi, uygunluk belgesi ve analiz raporunun beraber sunulması yeterli olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın konulduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin @ oranından az olmak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İsteklinin diğer kamu ve kuruluşlara vermiş olduğu kömür ve katkı yakıt satış belgesi iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Muharremşah Köyü Hacım Sultan Caddesi No: 2 UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

10-18 Torba Kömür 4.700 ve 6.000 Kalori Teknik Şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda getirilecektir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 1 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık