Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Bozlar İşletme Şefliği, Eşme İşletme Şefliği, Sivaslı İşletme Şefliği, Güre İşletme Şefliği ve Ulubey İşletme Şefliği Suni Gençleştirme Sahalarında Yaptırılacak Olan Makine Gücüyle Arazi Hazırlığı hizmet alımı4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/356190
1.İdarenin
a)Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
b)Adresi:KURTULUŞ MAH. İSMETPAŞA CAD. NO:92 64100 UŞAK    MERKEZ/UŞAK 
c)Telefon ve Faks Numarası:2762270038 - 2762230190
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale konusu hizmet alımın 
a)Adı: Uşak Orman  İşletme Müdürlüğüne Bağlı Bozlar İşletme Şefliği ,Eşme İşletme, sivaslı İşletme Şefliği,Güre İşletme Şefliği, ve Ulubey İşletme Şefliği Suni Gençleştirme Sahalarında Yaptırılacak Olan Makine Gücüyle Arazi Hazırlığı
b)Niteliği, Türü ve Miktarı: Uşak Orman  İşletme Müdürlüğüne Bağlı Bozlar İşletme Şefliği ,Eşme İşletme, sivaslı İşletme Şefliği,Güre İşletme Şefliği, ve Ulubey İşletme Şefliği Suni Gençleştirme Sahalarında Yaptırılacak Olan Makine Gücüyle Arazi Hazırlığı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bozlar İşletme Şefliği ,Eşme İşletme, sivaslı İşletme Şefliği,Güre İşletme Şefliği, ve Ulubey İşletme Şefliği  Suni Gençleştirme Sahalarında 
ç)Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 60  (altmış) günüdür.
d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzanlandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3.İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.07.2020-11.00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Uşak Orman İşletme Müdürlüğü (Toplantı Salonu)Misafirhane yanı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin. tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin P oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
4.4.1.Arazi hazırlığı Toprak İşleme İşleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birimi fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucunda  üzerine ihale yapılan istekli ile  birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler /0,80
Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Yöntemi:Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,  Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık