Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

TIBBİ GAZ VE BİLGİSARAY ALIMI İŞİ

TIBBİ GAZ VE BİLGİSARAY ALIMI İŞİ
  • 07 Kasım 2018, Çarşamba 11:41

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ GAZ VE BİLGİSARAY ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/555664

1.İdarenin

a)Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK

b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2270034/254-219 – 276 2242418

c)Elektronik Posta Adresi: usak.maliisler@saglik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Malın

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 7 kalem TIBBİ GAZ VE BİLGİSARAY ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim Yerleri: Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi ve Banaz Devlet Hastanesi

c)Teslim Tarihi: Sözleşmenin 44. Maddesinde belirtilen teslimat yerlerine teslim yapılacaktır. 1., 2., 3., 4. Ve 5. Kalemler için işe başlama tarihi 01.01.2019, işi bitirme tarihi 31.12.2019’dur. Sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil olmak üzere en geç 48 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Bu nedenle oluşabilecek tüm zararlar yükleniciye aittir. Teknik şartnameye göre teslim dolum ve değişim işlemleri yapılacaktır. Sözleşmenin süresi 31.12.2019 tarihine kadardır. 6. Ve 7. Kalemleri sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edilecektir.

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü – Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 Merkez / UŞAK

b)Tarihi ve Saati: 30.11.2018 – 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeleri.

1., 2., 3., 4. Ve 5 kalemler tıbbi gazlar için;

Yüklenici Firma ÜRETİCİ ise,

S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Medikal  Gazlar Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım Belgesi

S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Mesul Müdürlük Belgesi,

Yüklenici Firma YETKİLİ BAYİ ise;

S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Medikal Gazlar Depolama ve Dağıtım Belgesi,

S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Mesul Müdürlük Belgesi

Bayisi olduğu üretici firmanın S.B.İ.E.G.M.tarafından verilen Medikal Gazlar, Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım belgesi

Bayisi olduğu üretici firmadan idare adına aldığı ihale süresini kapsayan yetkili münhasır bayisi odluğuna dair güncel yazıyı

İhale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.                 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.                 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

*Teklif edilen 6. Ve 7. Kalem bilgisayar ve monitöre ait tanıtıcı katalog, broşür cd. Vb. dokümanı teklif dosyasında sunulacaktır.

*Teklif edilen 6. Ve 7. Kalem bilgisayar ve monitöre ait teknik şartname maddelerini birebir karşılayan teknik şartnameye cevap dokümanlarını teklif dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 Merkez/UŞAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, hale tarih ve saatine kadar Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 Merkez/UŞAK  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Beğendim 1 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık