Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

T.C. UŞAK 3.İCRA DAİRESİ

2018/2830 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.  UŞAK  3.İCRA DAİRESİ

T.C.

UŞAK

3.İCRA DAİRESİ

2018/2830 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1NO’LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri: Uşak ili, Merkez İlçesi, Susuzören köyü, Çiller yolu mevkii, 1456 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 3.900,00 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup, görüür toprak özelliklerine göre düzgün bir topografyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %2-3, toprak bünyesi killi –tınlı derin topraklı verim seviyesi iyi, 1. Sınıf kuru tarım arazisi, tarla niteliğinde taşınmazın fiilen kullanıldığı tespit edilen tapuda tarla vasfına olmakla birlikte keşif tarihinde üzerinde 10-15 yaşlarında kapama üzüm bağı (yer bağı) ve bir bölümünde değişik yaş ve türlerde karışık meyve ağaçları bulunmakta, ağaçlar ve bağ bakımsız halde bulunmakta, Susuzören köyü yerleşim merkezine yakın, taşınmazın kadastral yol acephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde 10 yaşında 7 adet ceviz, 10-12 yaşlarında 5 adet kayısı, 10 yaşında 1’er adet Erik Vişne armut 2’şer adet kiraz Şeftali 5-6 yaşında 2 adet Elma 3-4 yaşında 2 adet ayva ağacı bulunmaktadır.

Adresi: Susuzören köy, çiller yolu mevkii 156 parsel Merkez/UŞAK

Yüzölçümü: 3.900,00 m2

İmar Durumu: İmar haricidir

Kıymeti: 87.800,00 TL (58.500,00 TL parselin değeri, 29.300,00 TL Ağaçların değeri)

KDV Oranı:

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Derece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü: 01.03.2019 günü 10.20 – 10.25 arası

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 10.20 – 10.25 arası

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK

2 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak ili, Merkez İlçe, Susuzören köyü Çiller Yolu Mevkii 1538 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 5.400,0 m2 alanlı Bağ ve tarla olarak gözükmekte olup görünür toprak özelliklerine göre düzgün bir topografyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %1-2, toprak bünyesi, killi tınlı, derin topraklı verim seviyesi iyi, 1. Sınıf kuru tarım arazisi bağ ve tarla niteliğindedir. Susuzören köyü yerleşim merkezine yakın taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

Adresi: Susuzören köyü, Çiller yolu mevkii 1538 parsel Merkez/UŞAK

Yüzölçümü: 5.400,00 m2

İmar Durumu: İmar haricidir.

Kıymeti: 81.000,00 TL

KDV Oranı:

Kaydındaki Şerhler: TC Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Deece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü : 01.03.2019 günü 10.35 – 10.40 aras

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 10.35 – 10.40 arası

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye işhanı Kat:3 No:309 UŞAK

3 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak ili, Merkez İlçe Susuzören köyü Köyiçi Mevkii 146 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 2.516,00 n2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup, görünür toprak özelliklerine göre düzgün bir totpgrafyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %0, toprak bünyesi killi tınlı derin topraklı verim seviyesi iyi 1. Sınıf kuru tarım arazisidir. Susuzören köyü yerleşim merkezinde olan taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi: Susuzören köyü köyiçi mevkii 146 parsel Merkez UŞAK

Yüzölçümü: 2.516,00 m2

İmar Durumu: İmar haricidir.

Kıymeti: 57.767,85 TL

KDV Oranı:

Kaydındaki Şerhler: TC Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Deece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü : 01.03.2019 günü 10.50 – 10.55 arası

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 10.50 – 10.55 arası

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK

4 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak ili Merkez İlçe Susuzören köyü Uşak yolu mevkii 596 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 6.500,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup görünür toprak özelliklerine göre düzgün bir topografyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %1-2 toprak bünyesi killi tınlı derin topraklı verim seviyesi iyi 1. Sınıf kuru tarım arazisidir. Susuzören köyü yerleşim merkezine orta uzaklıkta olan taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi: Susuzören köyü Uşak yolu mevkii 596 Parsel Merkez/UŞAK

Yüzölçümü: 6.500,00 m2

İmar Durumu: İmar Haricidir.

Kıymeti: 49.747,10 TL

KDV Oranı:

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Derece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü: 01.03.2019 günü 11.05 – 11.10

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 11.05 – 11.10 arası

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK

5 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak ili, Merkez İlçe Susuzören köyü Uşak Yolu mevkii 421 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 5.400,00 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup görünür toprak özelliklerine göre düzgün bnir topografyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %0, toprak bünyesi killi tınlı derin topraklı verim seviyesi iyi, 1. Sınıf kuru tarım arazisidir. Susuzören köyü yerleşim merkezine orta uzaklıkta olan taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi: Susuzören köyü Uşak yolu mevkii 421 parsel Merkez UŞAK

Yüzölçümü: 5.400,00 m2

İmar Durumu: İmar haricidir.

Kıymeti: 41.328,36 TL

KV Oranı:

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Derece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü: 01.03.2019 günü 11.20 – 11.25

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 11.20 – 11.25

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK

6 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak ili Merkez İlçe Susuzören köyü Çiller yolu mevkii 2578 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 2.450,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup görünür toprak özelliklerine düzgün bir topografyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %1-2 toprak bünyeli killi tınlı derin topraklı verim seviyesi iyi, 1. Sınıf kuru tarım arazisidir. Susuzören köyü yerleşim merkezine yakın taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi: Susuzören köyü  Çiller yolu mevkii 2578 parsel Merkez UŞAK

Yüzölçümü: 2.450,00 m2

İmar Durumu: İmar haricidir

Kıymeti: 18.750,83 TL

KDV:

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Derece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü: 01.03.2019 günü 11.35 – 11.40 arası

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 11.35 – 11.40 arası

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK

7 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli Merkez İlçe Susuzören köyü uluyol mevkii 774 nolu parsel tapu kaydında 2.000,00 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup görünür toprak özelliklerine göe düzgün bir topografyaya sahip olan taşınmazın eğimi ortalama %1-2 toprak bünyesi killi tınlı derin topraklı verims eviyesi iyi, 1. Sınıf kuru tarım arazisidir. Susuzören köyü yerleşim merkezine yakın taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi: Susuzören köyü Uluyol mevkii 774 parsel Merkez UŞAK

Yüzölçümü: 2.000,00 m2

İmar Durumu: İmar Haricidir.

Kıymeti: 15.306,80 TL

KDV:

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin 1. Derece ipoteği ve hacizler

1.Satış Günü: 01.03.2019 günü 11.50 – 11.55 arası

2.Satış Günü: 26.03.2019 günü 11.50 – 11.55 arası

Satış Yeri: Köme Mahallesi Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK

Satış Şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin P sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin P sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (alacakları rehinli olan alacakların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet Tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi rehinli alacaklardan sonra gelir)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2830 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.01.2019

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık