Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

STERİLİZASYON HİZMET ALIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

STERİLİZASYON HİZMET ALIMI  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
  • 20 Haziran 2019, Perşembe 12:56

Sterilizasyon hizmet alımı hizmet alımı 4734 SAYILI Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/280677

1.İdarenin

a)Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak No:3 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b)Telefon ve Faks Numarası: 2762212231-2762212232

c)Elektronik Posta Adresi: dishekimligi@usak.edu.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Hizmetin

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 12 Ay Süreyle Malzemesiz Sterilizasyon hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Salonu Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No: 3 Merkez/Uşak

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır.

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İhale Salonu Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No: 3 Merkez/ UŞAK

b)Tarihi ve Saati: 05.07.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 0 oranından az olmak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya ürün deneyim belgesi.

4.3.2 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: İstekliler bu teknik şartnameye uygun olduklarına dair Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’ni teklif dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Resmi ve Özel Sağlık Kurumlarına yapılan her türlü Sterilizasyon Hizmet Alımı veya Temizlik Hizmet Alımı işi benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK

9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer Hususlar:

Teklif sınır değerinin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenecektir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık