Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

​PALETLİ BETON KİLİTLİ PARKA TAŞI SATIN ALINACAKTIR ULUBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

​PALETLİ BETON KİLİTLİ PARKA TAŞI SATIN ALINACAKTIR ULUBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

​PALETLİ BETON KİLİTLİ PARKA TAŞI SATIN ALINACAKTIR ULUBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PALETLİ BETON KİLİTLİ PARKA TAŞI SATIN ALINACAKTIR
ULUBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Paletli Beton kilitli parke taşı alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:  2018/141206
1.İdarenin
a)Adresi: Aşaği Mahalle Gürsel Caddesi No:13 64900 ULUBEY/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 276 7161020 – 276 7162522
c)Elektronik Posta Adresi: ulubeybelediyesi@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 10.000 m2, 8 cm’lik paletli beton kilitli parke taşı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yerleri: Alınan mal Belediye depolama alanlarına ve çalışma alanlarına teslim edilecektir.
c)Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idarece talep edilecek aylık miktarlar doğrultusunda 5 ay içerisinde yüklenici malı teslim edecektir.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü / UŞAK
b)Tarihi ve Saati: 10.04.2018 – 11.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına İmalat Yeterlilik Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünler TS 2824 EN 1338 standartlarına veya alımı yapılacak olan malzemeler için TSE standartlarına uygun olmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü/ UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihale işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
DÜZELTME İLANI
PALETLİ BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR
ULUBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PALETLİ BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası: 2018/141206
1.İdarenin
a)Adresi: Aşaği Mahalle Gürsel Caddesi No:13 64900 ULUBEY/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 276 7161020 – 276 7162522
c)Elektronik Posta Adresi: ulubeybelediyesi@hotmail.com
ç)Ön yeterlik/İhale dokümanını görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a)Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 27.03.2018 – 3578
b)Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):---
3.Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır
İdari şartnamenin 2.1./c maddesi;
“İlanda yer alacak Miktar – Tür Düzenlemesi:
15.000 m2, 8 cm’lik paletli beton kilitli park taşı alımı”
Şeklinde düzeltilmiştir.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık