Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  • 05 Ağustos 2021, Perşembe 10:05

ISINMA AMAÇLI 4700-6000 KALORİ KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2021/447175 
1-İdarenin
a) Adresi    :    MUHARREMŞAH MAHALLESİ HACIMSULTAN CADDESI NO: 2 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası    :    2762340234 - 2762340233
c) Elektronik Posta Adresi    :    ab112580@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    500 Ton 4700 ve 6000 alt ısı değerine sahip kömür alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KÖMÜR AMBAR DEPOSU
c) Teslim tarihi    :    27 Eylül 2021 Tarihi ile 25 Kasım 2021 tarihleri arasında sözleşme kapsamında yer alan kömürler mesai saatleri dahilinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Satın Alma İhale Salonu Muharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK
b) Tarihi ve saati    :    07.09.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İSTEKLİNİN İTHALATÇI OLMASI DURUMUNDA;
* ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERCE VERİLEN KATI YAKIT İTHALATI UYGUNLUK ELGESİ.
b) ÜRETİCİ OLMASI DURUMUNDA;
* ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ.
c) SATICI/DAĞITICI OLMASI DURUMUNDA;
* ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE KATI YAKIT VE SATICI/DAĞITICI KAYIT BELGESİ
* SATIŞ İÇİN YETKİLİ OLAN ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN VERİLMİŞ YETKİLİ BAYİİ/SATICI/TEMSİLCİ BELGESİ
d) TÜM İSTEKLİLER ;
* İHALE YAPILCAK YER ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İZİN BELGESİ,
* TEKLİF EDECEKLERİ KÖMÜR İÇİN AKRİDİTE KURUM TARAFINDAN ALINMIŞ ANALİZ RAPORU
- YUKARIDAKİ BELGELERİN İSTEKLİNİN DURUMUNA GÖRE (İTHALATÇI, ÜRETİCİ, SATICI/DAĞITICI) İHALE DÖKÜMANI KAPSAMINDA TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNMASI GEREKMEKTEDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin @ oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Özel Sektör kurum ve kuruluşlarınca kabulü yapılmış kömür alımı.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Muharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık