Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

İHALE İLANI

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR ULUBEY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
  • 05 Ağustos 2020, Çarşamba 10:30

Ulubey Tekel Deposu ve Müştemilatı Tadilatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/378020
1.İdarenin
a)Adresi:AŞAĞI MAHALLE REMZİ DEVECİOĞLU CADDESİ NO:34 64900 ULUBEY/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 2767161214 - 2767161214
c)Elektronik Posta Adresi:omer.atalay@tarimorman.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Yapım İşinin
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 Adet depo ve 1 adet müştemilat binasının inşaat, makina tesisat ve elektrik işlerinin yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı/teslim edileceği yer:Uşak İli Ulubey İlçesi Aşağı Mahalle 241 ada 27 parsel
c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzanlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin Süresi:Yer tesliminden itibaren90 (Doksan) takvim günüdür.

3.İhalenin
a)Yapılacağı yer:Aşağı Mahalle Remzi Devecioğlu Cad. No:34 64900 Ulubey/Uşak
b)Tarihi ve Saati:18.08.2020- 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu belge; ilgili yapım işi için yetkili kurumdan inşaat tadilat ruhsatı alınması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat .
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin. tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare  tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin P oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurulunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan ve (B) ÜST YAPI (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan B/III. Gurup Bina İşleri benzer iş sayılacaktır.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dökümanı , idarenin adresinde görülebilir
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını  EKAP üzerinden e-imza kullanarak  indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Ulubey Tarım Ve Orman Müdürlüğü adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi , ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1
 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık