Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

​GEZİCİ ARAÇ KASASI VE CR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

​GEZİCİ ARAÇ KASASI VE CR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

​GEZİCİ ARAÇ KASASI VE CR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
GEZİCİ ARAÇ KASASI VE CR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
MAMOGRAFİ CİHAZI İÇİN KAPLAMALI GEZİCİ ARAÇ KASASI VE CR CİHAZI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2018/278613
1.İdarenin
a)Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2270034/254-219 – 276 2242418
c)Elektronik Posta Adresi: usak.maliisler@saglik.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 ADET MAMOGRAFİ CİHAZI İÇİN KAPLAMALI GEZİCİ ARAÇ KASASI VE 1 ADET CR CİHAZI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü İlgili Birimi
c)Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin mevcut aracı firmaya teslim edilecek ve 1. Kısım KAPLAMALAI ARAÇ KASASI araca monte edilmiş, CR sistemi ve idarenin mevcut mamografi cihazı sisteme monte edilmiş olarak uyumlu şekilde çalışır durumda 30 (otuz) gün içinde idareye teslim edilecektir.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 Merkez/UŞAK
b)Tarihi ve Saati: 28.06.2018 – 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler
Yüklenici firma tarafından yapılan gezici sağlık aracını oluşturan tüm aksamlar en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garanti sürecine imalat, montaj, malzeme ve işçilik hatalarını üreticisi firma veya Türkiye temsilcisi giderecek ve düzeltilemeyen hatalı parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Arıza bildiriminden sonra mesai gün ve saatleri dahilinde 48 (kırk sekiz) saat içinde araca müdahale edilecek, arıza giderilecektir.
CR sistemi çalışır vaziyette teslim edilecektir. Sistem teslimattan itibaren 2 yıl garantili olacaktır. Teklif veren firmaların UBB belgelerini, ihale evraklarına eklemelidir. Sistemin kullanıcı eğitimi, ücretsiz olarak montaj sonrası firma teknik elemanları tarafından verilecektir. Gerekli tüm masraflar firmaya ait olacaktır.
Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle üretici, temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma üretici karşılığında yedek parça sağlayacak ayrıca bu süre içerisinde değişmesi muhtemel yedek parçalara ve bakıma ait bedelleri döviz cinsinden tutarını ihale dokümanında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
CE sistemi TC İlaç veTıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamına giren cihaz ve ürünler için Teklif veren firma TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduklarını teklif dosyasında belgeleyeceklerdir.
4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)CR sistemi için teklif veren firmalar, cihazın hangi maka model ve tip olduğunu belirterek teknik şartnamenin tüm maddelerine şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren “Şartnameye uygunluk belgelerini” mutlaka vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu orijinal doküman prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satısında olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.
c)CR sistemi için teklif veren firmalar orijinal kataloglar tanıtıcı dokümanı teklifle birlikte verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, hale tarih ve saatine kadar Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK / Merkezi  Satınalma İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık