Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

ASFALT ÜRÜNLERİ NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ

UŞAK İL ÖZEL İDAESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASFALT ÜRÜNLERİ NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ
  • 19 Aralık 2019, Perşembe 10:51

ASFALT ÜRÜNLERİ NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ

UŞAK İL ÖZEL İDAESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Asfalt Ürünleri Nakliyesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2019/660517

1.İdarenin

a)Adı: UŞAK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi: ÜNALAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 102  64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK

c)Telefon ve Faks Numarası: 276 2231270 – 276 2120934

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Hizmet Alımının

a)Adı: Asfalt Ürünleri Nakliyesi Hizmet Alımı İşi

b)Niteliği, Türü ve Miktarı: Tür: Hizmet Nitelik: Nakliye İşi Miktar:3000 ton

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Aliağa Tüpraş Rafinerinden Uşak İl Özel İdaresinin merkez Kaşbelen köyü mevkiindeki asfalt şantiyesine nakliyesi yaptırılacaktır.

Ç)Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 350 (üç yüz elli) gündür.

d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3.İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.01.2020 – 10.30

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Destek hizmetleri müdürlüğü ihale salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.3.2.Makine, teçhizat ev diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

1-Yükleniciye ait asfalt ürünü taşıyacak tanker ve dorseler standartlara uygun şekilde izolasyonlu olacaktır. Firmaya ait en az 5 adet kendi öz malı 2013 model ve üstü tanker ve/veya çekicilere sahip olması gerekmektedir. Kapasiteleri en az 20-25 ton olan tüm araçlar ADR mevzuatına uygun olacaktır. İdare isterse ilave malzemeye ihtiyaç duyduğunda firmadan ilave tanker isteyecektir.

2-Asfalt nakliyesi yapılan araçlar üzerinde uydu bağlantılı “araç takip sistemi” kurulu olacak ve bitum işinin başlamasından itibaren işin bitimine kadar faal halde bulunmasından yüklenici sorumlu olacaktır. Araç takip sisteminin çalışmaması halinde ve/veya sisteme dahil olmayan araçlar ile kesinlikle bitümlü malzeme nakli yaptırılmayacaktır. Araçların izlenmesi sırasında oluşacak her türlü olumsuzluklar veya arızalar derhal idaremize bildirilecektir.

3-Yüklenicinin bu işle ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, K-1 veya C-2 taşıma yetki belgesi (araç plakalarını gösterir şekilde) olacaktır.

4-Asfalt malzemesi taşıyacak tankerlerin ruhsat fotokopilerinin ibraz edilmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm asfalt ve petrol ürünleri nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer Hususlar:

İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık