Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

​AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) UŞAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

​AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) UŞAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

​AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) UŞAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
UŞAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü 2019 – 2020 yılları akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2018/487562
1.İdarenin
a)Adresi: DHMİ UŞAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 7.KM. UŞAK 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2533854 – 276 2533851
c)Elektronik Posta Adresi: Ahmet.karaduman@dhmi.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 62.000 litre Motorin ve 10.000 litre kurşunsuz benzin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri: DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü
c)Teslim Tarihi: İşe başlama ve bitim tarihi 01.01.2019/31.12.2020 tarihleri arasıdır.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Birimi Odası
b)Tarihi ve Saati: 05.11.2018 – 11.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- ihaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım şirketinden almış olduğu ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden Akaryakıt Pompa Satış istasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli Suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
- ihaleye katılacak Akaryakıt Bayileri ise; Enerji Piyasası düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden "Bayilik Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
- İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden "Dağıtıcı Lisansı"nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
- YÜKLENİCİ'nin yukarıda 1. 2. 3. maddelerinde bahsedilen belgelerinin sürelerinin sözleşme süresi içerisinde bitmesi durumunda, YÜKLENİCİ belgelerini yenileyecektir. Aksi durumda sözleşme feshedilerek kesin teminat irat kaydedilecektir.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun 21.09.2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik" hükümlerinin 5. maddesinde belirtildiği üzere; İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri. Benzin türleri ile motorin, kırsal motorin ve otobiodizel satışı yapamaz ve türleri için teklif veremezler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Akaryakıt ürünlerinin alımı, satımı, dağıtımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Birimi Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğü satın alma ve ikmal birimi odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık