Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

2019 YILI TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI

2019 Yılı Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi İle Akaryakıt AlımıALIMI 4734 SAYILI Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/702767

1.İdarenin

a)Adresi: ÜNALAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 102  64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2231270 – 276 2120934

c)Elektronik Posta Adresi: ihale@usakozelidaresi.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Malın

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: Tür: Mal Nitelik: Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi ile Akaryakıt alımı Miktar: 6000 Lt kurşunsuz benzin (95 Oktan) 3000 LT motorin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Akaryakıt Yüklenici tarafından; yüklenicinin veya bayisi olduğu Uşak Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan taşıt tanımalı otomasyon sisemi bulunan en az iki adet akaryakıt istasyonundan ihtiyaca göre Uşak İl Özel İdaresinin belirleyeceği araçlara alınacaktır. İdare ihale ettiği akaryakıt ürünleri için herhangi bir ürünü veya tamamını gerekli ulusal marker kontrolünü yaptırarak istediği zaman dökme olarakta ambarına alabilir.

c)Teslim Tarihi: Sözleşmeden itibaren 12 aydır

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer: İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati: 11.01.2019 – 10.30

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler.

a-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli suretini,

b)İstekli bir Akaryakıt Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise; Akaryakıt Dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış sözleşmesini ve Enerji Piyasa Düzenlemem Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan istasyonlu bayilik belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaktır.

İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise; Sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Ülke genelinde mevcut bulunan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Taşıt Tanıma Otomasyon sistemli tüm akaryakıt istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince destekleyici yazılı belge ile istasyonların yer aldığı harita veya isim veya adreslerinin bulunduğu listeyi teklif zarfında sunacaktır.

d)İstekli Uşak İli Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan sınırları içerisinde yer alan Taşıt Tanıma Otomasyon Sistemli akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alabileceği toplamda en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonun bulunduğuna dair istasyonların isimleri ve açık adresleri yazılı belgeyi teklif zarfında sunacaktır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak il Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (ihale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel idaresi TR210001000256363568196193 IBAN notu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 1 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık