Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

15000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK PELÜŞ BATTANİYE ALIMI UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURU

15000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK PELÜŞ BATTANİYE ALIMI UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURU
  • 10 Ağustos 2020, Pazartesi 10:36

15000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK PELÜŞ BATTANİYE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2020/400492
1-İdarenin
a)    Adresi    : MUHARREMŞAH KÖYÜ HACIM SULTAN CADDESİ 2 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)    Telefon ve faks numarası    : 2762340234 - 2762340233
c)    Elektronik Posta Adresi    : ab149000@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-    İhale konusu malın
a)    Niteliği, türü ve miktarı    : 15000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK PELÜŞ BATTANİYE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)    Teslim yeri    : Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Battaniye Deposu
c)    Teslim tarihi    : 01/10/2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey alınacaktır.
3-    İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Muharremşah Köyü Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK (Ek bina toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati    : 01.09.2020 - 11:00
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici firma ürünlerde çevreye ve insan sağlığına zararlı hammadde ve yardımcı malzeme kullanılmadığını gösterir. Oekotex-100 sertifikasına sahip olmalıdır ve ürünler bu standarda göre üretilmelidir. Ayrıca bu belge ihale dosyasında bulunmalıdır.  
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge. 
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.    İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren biz sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin @ oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye teklif edilecek ürüne ait battaniye orijinal ambalajlarda bir adet numune ihale saatinden önce idareye teslim edilecektir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak battaniye temini işi kabul edilecektir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi:
7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü  Muharremşah Köyü  Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık