Hakem Kurulu, kamu görevlileri arasında çalışma koşullarının düzenlenmesi konusunda kararlar alan bir kuruldur. Bu kurul, memur sendikaları ve devlet temsilcilerinden oluşur. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2023 yılındaki üye listesinde kimler var? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2023 kimlerden oluşuyor? Memur maaş zammını belirleyecek olan hakem kurulu kimler? İşte çok merak edilen memur maaşını belirleyen hakem kurulu listesi:

Memur Hakem Heyeti Kimlerden Oluşur? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2023

Memur Hakem Heyeti Kimlerden Oluşur? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2023

Milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyen maaş zammı konusunda, herkes Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararı heyecanla bekliyor. Kurul, memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranını belirlemek için dördüncü kez bir araya geldi. Bugün Karar'ın açıklanması ile ilgili beklenti büyük.

2024 ve 2025 yıllarında zam miktarını belirlemek için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yetkilendirilmiştir. Bu kurulun kararı kesin ve itiraz edilecek bir yol bulunmamaktadır.

Bu kurulun kimlerden oluştuğuna yakından bakalım:

Memur Hakem Heyeti Nedir ve Nasıl Oluşur?

memur-zam-usak-olay

Kurul, 11 kişiden oluşuyor. 7 kişiyi Cumhurbaşkanı atarken 4 kişi de sendika temsilcisi olarak kurulda yer alıyor. Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde memur maaş zammının belirlenmesini sağlayan bir kurul olarak karşımıza çıkıyor.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, Hakem Kurulu 11 kişiden oluşmaktadır. Bu 11 kişi arasından yedisi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir.

Bunlar şöyle:

 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye,

 • Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye,

 • Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

 • Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye yer alıyor.

Cumhurbaşkanının belirlemediği 4 üye, sendikalar tarafından seçilmektedir.

Yasaya göre, kurul tüm kararlarını en geç 5 gün içinde vermek zorundadır. Hakem Kurulu'nun kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Memur Hakem Heyeti'nin Rolü ve Görevleri Nelerdir?

Memur Hakem Heyeti, memurların maaş artışını belirlemek ve bu konuda kararlar almakla görevli olan bir kuruldur. Türkiye'de kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin belirleyici rol oynayan bu heyet, adil ve objektif bir şekilde memurların ücretlerini değerlendirir ve artışlarını belirler.

Heyetin temel amacı, kamu çalışanlarının yaşam standartlarını iyileştirmek ve adil bir ücret politikası oluşturmaktır. Bunu yaparken, ekonomik durumu, enflasyon oranını, sektördeki diğer benzer pozisyonların ücretlerini ve diğer faktörleri dikkate alır.

Heyetin görevleri arasında memurların taleplerini incelemek, mevcut ekonomik koşulları değerlendirmek, sektörel verileri analiz etmek ve buna göre uygun maaş artış oranlarını belirlemek yer alır.

Memur Hakem Heyeti'nin kararları önemlidir çünkü memurların maaşlarına doğrudan etki eder. Bu nedenle heyetin tarafsızlığına büyük önem verilmekte ve karar alma sürecinde şeffaflık ilkesine uyulmaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2023 Yılında Kimlerden Oluştu?

Kuruldaki 7 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı:

 • Metin Yener (Sayıştay Başkanı)

 • Prof. Dr. Lutfihak Alpkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)

 • Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)

 • Refik Tuzcuoğlu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)

 • İsa Atçeken (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Başkan Yardımcısı)

 • Prof. Dr. M. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)

 • Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu (Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü)

600 Bin Memura Çifte Zam: 31 Ağustos’ta Belli Olacak! Memur Zammında Kritik Detay… 600 Bin Memura Çifte Zam: 31 Ağustos’ta Belli Olacak! Memur Zammında Kritik Detay…

Diğer 4 kişi ise sendikalar tarafından görevlendirildi:

 • Hüseyin Öztürk (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

 • Soner Can Tufanoğlu (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

 • Türkeş Güney (Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

 • Şenol Köksal (KESK Genel Sekreteri)

Kaynak: HABER MERKEZİ