Medicana, kanser tedavisinde akıllı radyoterapi dönemini başlattı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, radyoterapi, günümüzde modern kanser tedavisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Sedat Koca, en güncel tedavi yöntemleri arasında hastaya özel radyoterapi uygulamalarının dikkati çektiğini belirterek "Pek çok kanser türünde kullanılabilen MR-Linac teknolojisiyle, tümörlere hedef odaklı ışın veriliyor ve sağlıklı dokular çok daha az zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

Radyoterapinin günümüzde modern kanser tedavisinin önemli bir parçası olduğunu ve radyasyon onkolojisi alanındaki yeni gelişmeler çerçevesinde, hastaya özel radyoterapi yöntemlerinin uygulanmaya başlandığını belirten Koca, "Radyoterapide amaç, tümörlü dokuyu radyasyon vererek yok etmek ya da kontrol altına almaktır. Kanser tedavisinde güncel yöntemleri takip etmek gerekir. Pek çok kanser türünde uygulanabilen MR-Linac da bu yöntemlerden biri. Radyasyon onkolojisi teknolojisinin son ürünü olan MR-Linac, kişiye özel radyoterapi tedavisi imkanı sağlıyor ve yüksek hassasiyetle güvenle uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

- Tümörün pozisyonu 3 boyutlu görüntüleniyor

Koca, radyasyon onkolojisi bölümünün, iyonizan radyasyon kullanılarak yapılan her türlü radyasyonla tedavi işleminin, kanser hücreleri ve tümörler üzerindeki etkilerini inceleyen ve bu alanda araştırma yapan bir birim olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde, dalgalar veya parçacıklar tarafından taşınan ve radyasyon denilen özel bir enerji türü kullanılır. Bu nedenle radyasyonun, hastalıklı organa yönlendirilmesi için özel cihazlara gereksinim duyulur. Bu şekilde, yüksek doz seviyelerindeki radyasyon enerjisinin tedavi etme amacıyla kullanımına ışın tedavisi ya da radyoterapi adı verilir. Radyoterapi kanserde etkin kullanılırken, bu alanda yeni gelişmelerle birlikte farklı uygulamalar da gündeme geldi. Bu uygulamalardan biri de MR-Linac. Özel görüntü ve ölçümlerle hedefleme yaparak tümörü ışınlarla yok eden MR-Linac, bir akıllı radyoterapi yöntemidir. Klasik radyoterapiye göre daha gelişmiş bir donanıma sahip olan bu teknoloji, radyoterapiye eklenen MR (Manyetik Rezonans) sayesinde hastaya ve radyasyon onkolojisi uzmanına yeni ve önemli kazanımlar sağlar."

- Doğru bölgeye doğru doz

MR görüntülemesi sayesinde hedef dokuların konumunu yüksek hassasiyetle belirleyip, çevre dokuları daha iyi koruyarak tedavi dozunda artış yakalandığını aktaran Koca, "Bu yöntemle tümör kontrolü artıyor. MR görüntüleme sistemiyle, tümörü ve çevresindeki sağlıklı dokuyu net olarak görüntüleyip, sağlıklı dokulara zarar vermeden tümör dokusuna müdahale edilebilmesine imkan veriyor. Özellikle yumuşak dokularda yer alan tümörlerin konumları, cihazda çekilen MR sayesinde net bir şekilde belirlenerek doğru doz doğru bölgeye uygulanabiliyor. MR-Linac cihazıyla uygulanan tedavinin her seansı sonucunda meydana gelen klinik değişikliklerin değerlendirilmesiyle, her seansta hastalara özel tedavi olanağı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MR-Linac yönteminin, hastaların tedavi sürecindeki anatomik ve biyolojik değişikliklerini takip ederek tedaviyi optimal hale getirme açısından etkili bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Sedat Koca, "Bu yöntemle radyasyon tedavisi sırasında tümörlü doku ve çevresindeki sağlıklı dokuların pozisyonunu takip edilebildiği için, tedavinin doğru bir şekilde uygulanması ve yan etkilerin azaltılmasına yardımcı olunuyor. Tedavinin her aşamasında hastanın tümörlü dokularının pozisyonu ve iç organ anatomisi takip edilebiliyor. Bu sayede, radyasyonun kanserli hücrelere daha kesin bir şekilde uygulanması ve sağlıklı dokuların daha az etkilenmesi mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

Koca, Tedavi planlarının hastadan hastaya değiştiğini vurgulayarak "Hastanın klinik durumuna bağlı olmakla birlikte, genellikle tedavi 1-8 seans arasında uygulanıyor. Seans, yine klinik değerlendirmeye bağlı olarak 30-40 dakika arası sürüyor. Sürenin, klasik radyoterapiye göre uzun olması, işlem esnasında MR çekimi ve hastaya adaptif planlama yapılmasından kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.

Pankreas kanseri gibi agresif kanser türlerinde de MR-Linac yöntemine başvurulabildiğini ve ameliyatla müdahale edilemeyen bölgelerde de uygulamanın mümkün olduğunu belirten Koca, "Yan etkiler, genellikle tedavi edilen alanda ortaya çıkan şikayetler olarak görülür. Yan etkiler ilaç ya da diyetle kontrol altına alınabilir ve çoğunlukla tedavi sonrası birkaç hafta içinde kaybolur" bilgisini paylaştı.

MR-Linac cihazının MR'ı ile hastanın kanserli dokuları ve doku etrafındaki organların yeri tespit ediliyor. Tedavide başarı sağlanması için, hedef alınan hastalıklı dokunun net bir şekilde görüntülenmesi büyük önem taşıyor. MR çekimi ile bu netlik sağlanıyor. MR çekiminin ardından tümörlü dokuya ışın gönderiliyor. Radyasyon olmayan MR görüntüleme sistemi sayesinde, tedavi esnasında ek doz almadan tümör takibi yapılabiliyor.

Kaynak: aa