Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan müfredat, öğrencilere sanatın genel karakteristik özelliklerini kavrama, sanatsal duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratıcılık becerilerini geliştirme amacı taşıyor.

Sanat eğitimi dersi, 9 ve 10. sınıflarda 1, 2 veya 3 ders saati; 11 ve 12. sınıflarda ise 1 veya 2 ders saati olarak seçilebilecek.

Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilerek öğrencilere müzik, görsel sanatlar, geleneksel Türk sanatları, sahne sanatları ve müze eğitimi alanlarında eğitim imkanı sunulacak.

Müzik Alanı

Müzik alanında piyano, keman, flüt, koro, klarnet, gitar, bağlama, kanun, kaval, ney, ut, tar ve kemane gibi on üç farklı enstrüman öğrencilere sunulacak. Görsel sanatlar alanında ise fotoğraf, grafik tasarım, kısa film ve animasyon gibi dört modülle öğrencilere uygulamalı eğitimler sağlanacak.

"Minyatür" ve "Ahşap Oymacılığı" Geleneksel Türk sanatları Alanı

Geleneksel Türk sanatları alanında ise hüsnühat, tezhip, ebru, vitray, minyatür ve ahşap oymacılığı modülleri öğrencilere sunulacak. Sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere üç modül, öğrencilere estetik algı, iletişim dili kullanımı, sanatsal çalışmalara katılma gibi beceriler kazandıracak.

Müze Eğitimi Alanı

Müze eğitimi alanında öğrencilere geniş bir kültürel bakış açısı kazandırılacak, eleştirel düşünme, analiz etme, değişim ve sürekliliği algılama gibi yetenekler geliştirilecek. Derslerin işlenişinde öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıkları dikkate alınacak, öğretmenler ise sadece kitap üzerinden değil, uygulama ağırlıklı ve teknoloji destekli bir eğitim sunacak.

Ders yılı sonunda öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak amacıyla konser ve dinleti gibi etkinlikler düzenlenecek. Öğretmenler, öğrencilerin sanat alanındaki gelişimini desteklemek için öğrencilere birebir ilgi gösterecek ve sürekli değerlendirmelerle öğrencilerin eksikliklerini zamanında fark edip düzeltici önlemler alacaklar.

Uşak ve diğer illerde başlayacak olan bu yenilikçi sanat eğitimi programıyla, öğrencilerin sanatsal duyarlılık kazanmaları, yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerde temsil etmeleri hedeflendiği açıklandı.

Haber / Öyküm Yavuz