Bu eser, Uşak'tan çıkarılan Ana Tanrıça Kibele için yapılmış bir adak steli (mezar taşı)dir.

- Tarihi Yolculuk

Uşak-Alaşehir Tren Yolu yapımında (1887-1897) çalışan Fransız yol mühendisi Don Paul Gaudin tarafından Uşak'tan Fransa'ya götürülmüş ve Louvre Müzesi'ne satılmıştır. Bu dönemde Osman Hamdi Bey tarafından hazırlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, tarihi eserlerin yurtdışına çıkarılmasını yasaklamış olsa da, bu eser Fransa'ya götürülmüştür.

- Louvre Müzesi Envanteri

Louvre Müzesi envanterinde Uşak orijinli 3316 numara ile kayıtlı bu mezar steli, Yunan ve Roma Eski Eserler Bölümünde sergilenmektedir. Stel, Yunanca yazılı olup, ortasında adak amaçlı işlenmiş Ana Tanrıça Kibele figürü ve onun üzerinde iki Merkür (gizem tanrısı) figürü ile birlikte, Kibele'nin iki tarafında iki aslan ve başka bir tanrı figürü ile süslenmiştir.

- Franz Valéry Marie Cumont ve Uşak Steli

Belçikalı dinler tarihi uzmanı Franz Valéry Marie Cumont (1868-1947), 1906 yılında bu mezar taşı hakkında "Essai d'interprétation de la stèle d'Ouchak/Uşak Stelini Yorumlama Denemesi" isimli bir makale yazmıştır. Cumont, Antik Dönem Pagan Dinleri konusunda uzmandı ve Mitraizm konusunda otorite kabul edilirdi. Frigya kökenli Ana Tanrıça Kibele ile Pers kökenli Mitra (Merkür) figürleri nedeniyle bu mezar steli, Cumont'un ilgisini çekmiştir.

- Anadolu’da Mitra Kültü

Anadolu’nun bilinen en eski uygarlıkları olan Hitit, Frigya ve Lidya, Ana Tanrıça Kibele'ye, yani bir nevi Doğa Ana inancına tapınmaktaydı. Pers İmparatorluğu'nun Lidya Devleti'ni yıkıp Batı Anadolu’da yaklaşık iki asır hüküm sürmesiyle birlikte Mitra Kültü de bölgeye girmiştir. Pers İmparatorluğu'nu ortadan kaldıran Büyük İskender ise Anadolu'da büyük bir asimilasyon politikasına girişmiştir.

Editör: Ozan Yavuz