İç Anadolu'nun gizemli köşelerinden biri olan Karahallı, Uşak'a yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta yer alır. Denizli'nin Çivril ilçesine komşu olan Karahallı, aynı zamanda Sivaslı, Ulubey ve Bekilli ile sınırları paylaşır.

İlçenin genelinde dağlık alanlar hâkimdir ve bu nedenle tarımsal faaliyetler sınırlıdır. Deniz seviyesinden 873 metre yükseklikteki bu ilçe, 337 km^2'lik bir alana yayılmıştır.

Karahallı'nın Tarihi

Karahallı'nın kökleri, M.Ö. 4000'li yıllara, Hititlerin hâkimiyetine kadar uzanır. Bu döneme ait seramik buluntular, ilçenin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkarılmıştır. Hititlerin ardından Frigyalılar ve Lidyalılar bu topraklarda egemenlik kurmuş, tarihi Kral Yolu'nun bir bölümü de bu topraklardan geçmiştir.

Lidya Krallığı, tarihi kaynaklarda madeni paranın ilk kullanıldığı medeniyet olarak bilinir. Lidyalılar tarafından inşa edilen Kral Yolu, Efes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanırken, Karahallı'nın Clandras bölgesinden de geçmektedir.

Bölge, tarih boyunca Perslerin, Büyük İskender'in, Bergama Krallığı'nın ve Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girmiştir. Ancak Karahallı'nın en önemli dönüm noktası, 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Selçuklu İmparatorluğu'nun bu toprakları fethetmesiyle yaşanmıştır. 13. yüzyılda Türklerin kurduğu Karahallı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir konumda olmuştur.

İlçenin Adının Nedir?

Karahallı'nın adının nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, halk arasında kabul görmüş bir efsaneye göre; Karahallı ismini, bölgeye yerleşen aşiret reisi Kara Halil'den almıştır. Benzer şekilde, bölgedeki diğer köylerin adları da yerleşen kişilerin adlarıyla anılmıştır.

Karahallı, 1907 yılına dek köy statüsünde kalmıştır. Ancak 1908'de nahiye olmuş, Uşak'ın 1953'te il olmasının ardından Karahallı da ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ancak bu topraklar, tarih boyunca pek çok acıya da şahitlik etmiştir. 1920'de Yunan işgali altına giren Karahallı, 1922'de tekrar Türk topraklarına katılmıştır.

Karahallı, tarihi dokusu, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin güzide ilçelerinden biridir. Lidyalılardan günümüze kadar uzanan tarihiyle her ziyaretçisini derin bir tarih yolculuğuna çıkarır.