İzmir Şehir Hastanesi 3 No'lu Poliklinik girişinde İzmir Sağlık Platformuna üye sendika ve dernekler adına açıklama yapan Kaynak, dün Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarının tehdit edilmesi olayına tepki gösterdi.

Kaynak, Türkiye'de her gün en az 80 "beyaz kod" verildiğini, son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı yaşandığını ifade etti.

Yetersiz ve yetkisiz güvenlik elemanları ile sağlıkta şiddetin çözülemeyeceğini anlatan Kaynak, şunları kaydetti:

"Hastane polislerinin ve güvenlik görevlilerinin sayısı ve yetkileri mutlaka arttırılmalıdır. İşe yaramayan göstermelik X-ışını cihazları yerine her giriş noktasında denetimli geçiş kontrolü sağlayan aktif güvenlik elemanları görevlendirilmelidir. Acilen bu konuda ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şehir Hastanesinde güvenlik hizmetlerinin yüklenici firma olan inşaat şirketinin inisiyatifine bırakılması kabul edilemez. Kamu personelinin güvenliğini sağlamak kamu idarecilerinin ve emniyet güçlerinin asli görevidir. Adil bir hukuk sistemi çerçevesinde sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler geciktirilmeden yaşama geçirilmelidir."

Konuşmaların ardından açıklamaya katılanlar, başhekimlik binasının önüne kadar yürüdü.

Kaynak: aa