Uşak İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı.Toplantıda  öncelikle gündem maddelerinden olan konuşulmasıyla devam etti. Merkez İlçe Ciğerdede köyü 137 ada, 2 nolu parselde konut alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusu hakkında, İmar ve Bayındırlık komisyonunca hazırlanan rapor, Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor ve Hukuk ve İdari İşler Komisyonunca hazırlanan rapor hakkında bilgiler verildi görüşmeler yapıldı.

Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan" Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan"

Merkez İlçe Ciğerdede köyü 137 ada, 2 nolu parselde Konut Alan Amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu hakkında, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor, Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor ve Hukuk ve İdari İşler Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü. Dilek ve Temennilerin ardından gelecek toplantı gününün tespit edilmesi sonrasında Uşak İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı sona erdi.