Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8909-6 sayılı kararı ile Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketine, Uşak ili, Banaz ilçesinde Uşak RES üretim tesisinde 24/10/2019 tarihinden itibaren 37 yıl 8 ay 14 gün süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 24/10/2019 tarihli ve EÜ/8909-6/04344 Lisans numaralı üretim lisansı verilmiştir.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Söz konusu üretim lisansı kapsamında Uşak ilinde tesis edilecek üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 22.09.2022 tarihli ve 11247-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

UŞAK İLİ, BANAZ İLÇESİ KARAKÖSE KÖYÜNDE YAPILACAK OLAN UŞAK RES PROJESİ KAPSAMINDA
TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ
SIRA NO KÖYÜ / MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ HİSSE ORANI TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK
ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
MALİKİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO BABA ADI
1 KARAKÖSE 102 31 MEHMET KARAPINAR 12*******78 - 1/1 TARLA 5.733,19 380,80 

#ilangovtr Basın No İLN 01819278