Eğitim Bir Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara şu ifadelerde bulundu: “Yetkili sendika olarak, kurum idari kurulu ve toplu sözleşme marifetiyle pek çok sorunun çözülmesini sağladık. Mevcut sorunların çözülmesi de yine bizim mücadelemiz, gayretimiz, girişimlerimiz sayesinde olacaktır. Çünkü biz sorun çözen bir sendika olarak adımızı altın harflerle yazdırdık. Ancak hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmedik. Hep daha fazlası için, eğitim çalışanlarının haklarının korunması, geliştirilmesi, artırılması için çabaladık, çabalıyoruz”.

Daha adil, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı için yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Kara, şöyle devam etti: “Öncelikle Öğretmenlik Meslek Kanunu ihtiyaca cevap verecek, beklentiyi karşılayacak şekilde ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Emekli olan personel kadar yeni istihdam değil, ihtiyaç kadar atama yapılmalı ve atama bekleyen öğretmen adaylarının beklentileri karşılanmalıdır. Üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı verilmelidir. Akademisyenlerin emeklerinin ve eğitimlerinin karşılığını alabilmeleri sağlanmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları daha fazla vakit kaybedilmeden genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalı, atamalar yazılı sınav yöntemiyle yapılmalıdır. 3600 ek gösterge birinci dereceye yükselen kamu görevlilerine de yansıtılmalı, uygulamada adalet sağlanmalı; devlet, memurları arasında ayrım yapmamalıdır. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ yeniden kurulmalı, emekliler mali disiplin gerekçesiyle mağdur edilmemelidir. CHP’nin toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili neden olduğu kayıplar vakit geçirilmeden tazmin edilmeli ve ek protokol ile sorun çözülmelidir. Kamu personel sistemi masaya yatırılmalı; ünvan, yetki, ücret ve sorumluluk dengesi ekseninde hiyerarşi yeniden tasarlanmalı, çalışma barışı açısından çarpıklıklar düzeltilmelidir.”

Eğitimin; hizmetlisi, memuru, şoförü, öğretmeni ve yöneticisiyle bir bütün olduğunu vurgulayan Kara, “Eğitimin kalitesi ve eğitimcilerin başarısı ancak bu ekibin uyumlu çalışmasıyla mümkündür. Sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlarda bu bütünlük göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.

Abdülaziz Aydın, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi veren bir teşkilat olarak, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı sürdüreceklerini söyledi.