Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni kararlar, Savunma, Enerji, Sanayi, Teknoloji ve Tarım alanlarında önemli düzenlemeleri içeriyor. İlgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı ve aşağıda belirtilen başlıklar altında detayları içeriyor:

Enerji Projeleri ve Kamulaştırmalar

"154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Sahası ve İlave Yol Güzergahı Projesi" kapsamındaki taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Doğal gaz boru hattı ve hot-tap noktası projeleri için gerekli taşınmazların ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye ile Fatih Mahalleleri sınırları içindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri:

Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı olarak belirlenen alanın sınırları gösterildi.

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları değiştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı olarak belirlenen alanın sınırları ve koordinatları gösterildi.

Tarım Alanında Yapılacak Çalışmalar:

Çanakkale, Balıkesir ve Kastamonu'nun bazı noktalarında arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Savunma ve Vergi Düzenlemeleri:

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine tahsis edilen sermaye 200 milyon liraya çıkarıldı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti yürürlüğe konulacak.

Kamu İhale Kanunu ve Özelleştirme İdaresi Kararları:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı satış ve imar değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Bu kararlar, ülkenin enerji altyapısı, sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme alanları, tarım politikaları, savunma bütçesi ve vergi düzenlemeleri gibi önemli alanlarda değişikliklere işaret etmektedir.