BANAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI


Mülkiyeti Banaz belediyesine ait olan aşağıdaki iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma teklif usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale tarihi 04.06.2024 Salı günü saat 14:00 de

İhaleye çıkan yerlerin Muhammen Bedeli:
1-Belediye Altındaki 1 Adet Dükkan( 1-A )                           4.500,00 TL (AYLIK)
2- Belediye Altındaki 1 Adet Dükkan( 1-B )                         4.500,00 TL (AYLIK)
3- Kültür Park Alanı Ahşap Kafe                                            20.000,00 TL(AYLIK)
4- Yeni Anaokulu Yanı Büfe                                                    3.000,00 TL (AYLIK)
5- Belediye Altındaki 1 Adet Dükkan( 1-C )                         4.500,00 TL (AYLIK)
6- Belediye Altı Tuvalet                                                           825,00 TL    (AYLIK)
7- Kültür Park Alanı A101 Üzeri Kafe                                     20.000,00 TL(AYLIK)

İhaleye katılmak için: Gerçek kişi
1- Nüfus Cüzdanı sureti ve ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe
2- Belediye Gelir Şefliğinden borcu yoktur belgesi
3- Geçici Teminat %3 bedelinin yatırdığını gösteren makbuz
4- Posta ve Faksla yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5- İhale Şartnamesi mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhale katılmak için: Tüzel Kişi ( Şirket, Dernek vb)
1-Tüzel Kişiliği temsilen yetki belgesi
2-İmza Sirküleri
3-Ticaret ve sanayi Odasından oda kayıt belgesi
4-Belediye gelir Şefliğinden borcu yoktur belgesi
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi, ihale tarihinden 15 gün içinde onaylanabilir yada iptal edebilir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02028563