Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel enerji denklemindeki değişiklikleri doğru analiz ederek uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çevirerek, enerji diplomasisiyle kaynak ülkeler ve tüketiciler arasında güvenli bir köprü oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, "Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru" merkezinde yer alan Türkiye'nin, küresel ekonominin temeli olan enerjinin tedarikini güvence altına alarak küresel barışa katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin enerji sektöründe müreffeh bir ülke inşa etmek için yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif enerji kullanımını yaygınlaştırarak üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Teknoloji Üreten Güçlü Türkiye 

Bakan Kacır, Çandarlı Limanı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte en kısa sürede hayata geçireceklerini belirtirken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesiyle ülkede önemli bir boşluğun doldurulmuş olacağını ifade etti. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün önümüzdeki yıl devreye alınacağını açıkladı. Sinop ve İğneada projeleri için uluslararası müzakerelerin devam ettiğini ve küçük modüler reaktör, erimiş tuz reaktörü gibi yenilikçi uygulamaları ülkede gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası paydaşlarla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Kacır, gerçekleştirilen ve planlanan atılımlarla 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşacaklarını ve enerji sektöründe bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayarak, iş insanları ve girişimcilerle birlikte "Teknoloji üreten, güçlü Türkiye" hedefine kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.