Akademi Çevre, gerçekleştirdiği Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi yatırımları ile istihdama ve yeşil ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası yatırımlar global anlamda ekonomik durgunluğun gölgesinde geçse de 2023 ve 2024'te Türkiye'nin Öncü ve Lider Atık Yönetim Şirketi olan Akademi Çevre için yatırım ve büyüme yılı olarak öne çıkıyor.

Akademi Çevre, 2024'te de "Kaynak kullanımını azaltarak sürdürülebilir yaşamı mümkün kılacak süreçler tasarlamak" vizyonu ile Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisleri'nin yatırım süreçlerini başlattı.

Akademi Çevre, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Bursa'da olmak üzere toplamda yıllık kapasiteleri yaklaşık 400 bin ton olacak tam otomasyon altyapısına sahip, 4 farklı ilde 4 yeni ATY Tesisi yatırımı yapma kararı aldı. Böylece, bölgelerin ihtiyaç duyduğu Endüstriyel Atık Yönetimi hizmeti sağlanırken fosil yakıtlara alternatif yakıt üretimi gerçekleştirilecek ve CO2 salımı büyük ölçüde düşürülecek.

ATY yerine kömür kullanımının 3,7 kat daha fazla CO2 emisyonu ürettiği bilinmekte. Çimento fabrikaları gibi birlikte yakma tesislerinin kullanacağı fosil yakıt olan kömüre ikame olarak üretilecek 400000 ton/yıl ATY'nin kullanımı ile yıllık 450 bin tonun üzerinde CO2 emisyonu engellenmiş olacak. Bu değer, bir evin yıllık enerji tüketiminin 10 ton CO2 emisyonuna eşdeğer olduğu varsayıldığında 45 binden fazla evin 1 yıl boyunca enerji tüketmemesi veya yılda 90 binden fazla aracın kullanılmamasına eşdeğer.

Akademi Çevre ayrıca yapılacak tesis yatırımlarının Lojistik altyapısını da 2023 yılında yenilenen lisanslı araç filosu ve son teknoloji iş makineleri yatırımları ile tamamladı. Gerçekleştirilen bu yatırımlar ile sektörün önemli problemlerinden biri olan atık alım süreçlerinde yaşanılan gecikmelerin giderilmesi ve istenildiğinde talebin en hızlı şekilde karşılanabilmesi için "Güvenilir ve Zamanında Hizmet’" anlayışını benimseyerek hizmet kalitesini üst seviyelere çıkarmayı amaçladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı'na (Green Deal) ve Sınırda Karbon Denetleme Mekanizması (SKDM) süreçlerine uyum sağlama çabası içerisinde olan Akademi Çevre, yatırımları ile, Sera Gazı Emisyon azaltım hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayarak, sürdürülebilir ve yeşil bir ekonomiye geçişi hızlandıracak. Ayrıca, enerji yoğun sektörlerin dönüşümünde önemli bir adım olacak.

- Yatırımlarla sadece şirket büyümesine değil istihdama da katkı hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık, gerçekleştirdikleri yatırımlar ile Akademi Çevre'nin, sadece ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluğu da ön planda tutan bir vizyon ile 2024'e adım attığını belirtti.

Işık, "Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek önemli yatırımlarla büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeyi ve ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Özellikle paydaşlara sunulan raporların kalitesini arttırmak amacı ile firma içindeki verimsizlikleri ortadan kaldırmaya olanak sağlayacak veri analizi ve raporlamalar sayesinde sağlıklı kararlar alabileceğimiz dijital dönüşüm ve ERP sistemini 2024 yılında kullanıma başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yatırımların, yalnızca şirketin büyümesine değil, aynı zamanda istihdamı da arttırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Işık, özellikle İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Bursa illerinde yapılacak olan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesislerinde hem istihdam açığının giderilmesine hem de üretilen ham maddenin kömüre ikame bir yakıt olduğunu düşünürsek cari açık konusunda da ciddi katkı sağlanacağının altını çizdi.

Kaynak: aa